Kleur en ruimte

Kleur is een complexe materie waar elkeen van ons mee te maken heeft.
In de rubriek ‘Kleur & symboliek’ wordt je duidelijk gemaakt dat kleur diverse gevoelens opwekt.
Bovendien zijn er de invloeden die kleuren bekomen van allerlei factoren. Koppel dit aan je eigen gevoelens en je merkt al gauw dat kleuren combineren geen eenvoudige klus is, maar een samenloop is van
kennis, kleurgevoel, ervaring, en professionalisme.

Hoe kleuren een ruimte optisch beïnvloeden

Het gebruik van kleuren zal een niet te verwaarlozen rol spelen in de relatie tot afstand en dimensie en
zal dan ook het ruimtegevoel in een niet geringe mate beïnvloeden. Lichte, dan wel donkere kleuren kunnen een ruimte verlengen, verkorten, verhogen, verlagen, dieper, of juist minder diep laten schijnen.

fig 1 fig 2 fig 3


- Een ruimte in een bleke kleur geverfd, zal veel ruimer lijken (zie fig 2) als dezelfde ruimte in een donkere
kleur geverfd (zie fig 3). Als alle oppervlakken (zie fig 2) eenzelfde in eenzelfde kleur zijn geschilderd zal
de ruimte eerder vormeloos zijn en de contouren sterk vervaagd worden.

– Een donkere achtermuur zal een ruimte verkorten en minder diep laten schijnen (zie fig 1).
- Andersom, zal een bleke achtermuur met donkere zijmuren de kamer in zijn geheel kleiner laten
lijken, doch meer diepgang geven, en zo een soort tunneleffect crëren (zie fig 3).

fig 4 fig 5

– Een donkere vloer geeft ruimtelijke stabiliteit, zeker als de muren en plafond in een blekere kleur werden
geverfd (zie fig 4). Plinten , steunmuurtjes, kolommen, enz… geverfd in een donkere kleur gaan ook
mede voor een grotere (optische) stabiliteit zorgen.
- Een donker plafond heeft een verlagend, zwaar en drukkend effect (zie fig 5). Dit kan een oplossing zijn
om veel te hoge plafonds optisch te verlagen. In hoge herenhuizen kan het voorkomen dat een donker
geschilderd plafond nog te hoog lijkt om een intieme sfeer te creëren. Een eventuele kooflijst of een band
bovenaan de muur meeschilderen in dezelfde donkere kleur als het plafond zal het verlagend effect dan
ook verder versterken.

fig 6 fig 7 fig 8

– Een vloer en plafond in een lichte kleur gecombineerd met donkere muren maken een ruimte optisch breder (zie fig 7)
- Een vloer, plafond en een lichte achtermuur gecombinaard met twee donkere zijmuren maken een
ruimte smaller en hoger (zie fig 6)

fig 9 fig 10

– Donker vloer en muren in combinatie met een licht plafond zal eerder een ‘keldereffect’ veroorzaken
omdat de lichte kleur zich boven u bevindt.
- Juist andersom, zal een donker plafond met donkere muren en lichte vloer eerder voor een tunneleffect
zorgen (zie fig 10).

Nuttige tips over hoe kleuren een ruimte kunnen beïnvloeden

- Bij bleke kleuren zal een ruimte groter lijken, donkere kleuren zullen de ruimte eerder verkleinen.
- Glanzende opppervlakken lijken naar je toe te komen en zullen daardoor een ruimte optisch verkleinen.
- Ook glas zal en ruimte groter laten lijken, daar zij geen begrenzing aan je kamer stelt, waar muren dit
wél doen. Pas wel op met glazen deuren. Zorg ervoor dat de kleuren van de ruimtes aan beide zijden op
elkaar zijn afgestemd. Dit geldt eveneens voor gescheiden kamers, verbonden door een doorkijkruimte,
of waarbij bvd. dubbele deuren blijvend open staan.

Wens je van onze expertise gebruik te maken, of wens je een gepersonaliseerd kleuradvies, ga naar
contact, concept of consultancy. Aarzel niet om contact op te nemen.

Uw Colorshop team